Korfbalclub
AGO AalstPowered by

Algemene Verg 09

<< Vorige
Nieuwjaarsreceptie 09
Voorzitters Hoekje Volgende >>
Einde sportjaar 08-09

Het bestuur van Korfbalclub AGO heeft op 9 maart 2009 beslist haar Jaarlijkse Algemene vergadering op zaterdag 25 april 09u30 2009 te organiseren.
Zoals gewoonlijk staat er op de agenda het jaarlijks verslag/jeugdverslag van de club, het verslag van het comité van toezicht, het financieel verslag van het voorbije jaar, de begroting van het volgend jaar, eventuele voorstellen tot reglementswijzigingen en de verkiezing van (een deel van) de leden van het bestuur.

Deze vergadering is een belangrijke graadmeter voor de diverse aspecten van de werking van de club. De leden van de algemene vergadering ontvangen eerstdaags de agenda met de voorlopige agenda.
Wie meer wil weten over de statuten en het huishoudelijk reglement van de club die de werking van onze club bepaalt kan die informatie raadplegen op het infobord in de kantine van de club, of kan er met een bestuurslid over van gedachten wisselen.

Bij deze wil ik aan alle leden, de ouders van de jeugdleden en de oudste jeugdleden vragen over hun engagement bij de club na te denken. De club kan slechts bestaan door de inzet van jullie, als trainer, in een werkgroep, in een comité of in het bestuur. Elkeen bepaalt hoever die inzet gaat in afspraak met het bestuur; de inzet kan alleszins beter verdeeld worden tussen alle leden, zo wordt het voor iedereen doenbaar. En een gecoördineerde inspanning leidt tot meer resultaat.

Elk van deze werkgroepen, comités en het bestuur werken als een team. De leden kunnen er efficiënt samenwerken. Om lid te worden van een werkgroep of comité hoef je niet noodzakelijk lid te zijn van de club. Het lidgeld als adherent is door de club bewust laag gehouden. Het geeft je de mogelijkheid officiële taken op te nemen t.o.v. de korfbalbond.
Het is aangenaam werken in deze teams, ze trekken ook nieuwe leden aan. Een goed functionerend team kent meer succes. Ze houden rekening met de algemene doelstellingen van de club. De werkgroepen en comités onderhouden goede contacten met het bestuur.

Als voorzitter van de club doe ik alles wat binnen mijn mogelijkheden ligt om de goede werking van de club te verzekeren, de club aan te sturen, de medewerkers te coachen. Vertrouwen, integriteit en geloofwaardigheid zijn hierbij mijn leidraad, wars van cynisme en negativisme. Ik ben nu reeds zeven jaar voorzitter van de club. Op termijn zal mijn taak als voorzitter en als bestuurslid overgenomen worden. Dit moet op een vlotte en efficiënte wijze kunnen verlopen. Daarom doe ik een oproep aan elkeen verder te bouwen aan de club en na te denken over een grotere verantwoordelijkheid binnen de club.

Aan de leden van de algemene vergadering vraag ik alvast nu al de datum van de volgende vergadering in hun agenda te noteren.

Claude De Smet
Voorzitter AGO
<< Vorige
Nieuwjaarsreceptie 09
Voorzitters Hoekje Volgende >>
Einde sportjaar 08-09