Sommige mutualiteiten bieden een tussenkomst in het lidgeld van sportclubs aan. Klik hieronder op een blauwe link om het door U gewenste aanvraagdocument te downloaden.
Vermeld daarop je naam en bezorg het aan de secretaris van de club, aan een bestuurslid of aan je trainer. Indien je lidgeld bij de club betaald is zal je formulier verder aangevuld en ondertekend door de secretaris terugkrijgen. Daarna bezorg je het zelf aan je mutualiteit.

NMBS mutualiteit

Vlaams neutraal ziekenfonds

Onafhankelijk ziekenfonds

Partena ziekenfonds

Christelijke mutualiteit

Liberale mutualiteit

Socialistische mutualiteit