ATTEST VOOR ZIEKENFONDS

Ondergetekende Herman Janssens, secretaris, verklaart ................................................................................................................................................. ingeschreven te hebben als lid van onze sportvereniging KC AGO Aalst vzw voor het seizoen 2021 – 2022.

Gegevens van het ingeschreven lid:

Naam

 

Adres

 

 

Geboortedatum

 

Betaald bedrag

 

Datum van betaling

 

 

Kleef hier een klever

van je ziekenfonds

 

Gegevens van de vereniging:

Naam

Korfbalclub AGO Aalst vzw

Adres

Italiënweg 16

9320 Erembodegem

Aangesloten bij

Koninklijke Belgische Korfbalbond (KBKB)

Aansluitingsnummer

81

Contactpersoon

Herman Janssens

E-mail

ago.aalst@korfbal.be

Handtekening verantwoordelijke en datum                                                                            Stempel van de vereniging

 

KORFBALCLUB AGO AALST VZW
Italiënweg 16
9320 Aalst-Erembodegem
ago.aalst@korfbal.be – 0495/402106

 

Hieronder vindt je de links naar de formulieren die benodigd zijn om je aan te sluiten bij Korfbalclub Ago Aalst èn bij de Korfbalbond.

Klik op de blauwe link om een formulier te downloaden.

Vul de formulieren in onderteken ze (opgelet voor minderjarigen dienen ze ook ondertekend te worden door een van de ouders). Bezorg ze nadien zo vlug mogelijk aan het secretariaat van de club, aan een van de bestuursleden of aan een van je trainers. Het is ook mogelijk om de formulieren na invulling en ondertekening in te scannen (in kleur) en die scan, liefst in pdf-formaat, via mail te bezorgen aan het secretariaat van de club (ago.aalst@korfbal.be).

Informatieformulier

Dit formulier omvat de gegevens te bezorgen aan de club met het oog op het aanvullen van het ledenbestand in de Twizzitapplicatie. Nadat deze gegevens verwerkt zijn in die applicatie zal je via mail een uitnodiging ontvangen om een login aan te maken. Eens die login aangemaakt kan je inloggen op Twizzit en kan je je gegevens die daarin werden opgenomen bekijken. Eventuele wijzigingen/onjuistheden meld je aan het secretariaat van de club. De applicatie "Twizzit" vormt vanaf het sportseizoen 2018-2019 het voornaamste communicatiemiddel tussen Ago Aalst en haar leden. Daarin kan je in de agenda ook de datum en uren van trainingen, wedstrijden en activiteiten volgen.

Tevens bezorg je liefst zo vlug mogelijk een pasfoto aan de club. Dit kan een foto op fotopapier zijn, doch ook een digitale foto is mogelijk, liefst in jpg- of png-formaat. Je mag de digitale pasfoto via mail aan het clubsecretariaat bezorgen.

Affiliatieformulier

Dit formulier is nodig om je te kunnen aansluiten bij Koninklijke Belgische Korfbalbond. Van zodra je dit formulier ingevuld en ondertekend bezorgd hebt aan de club, zal je aansluiting zo vlug mogelijk verwezenlijkt worden via Twizzit. Het formulier wordt na eventuele inscanning via mail bezorgd aan de Bond. Als alles in orde is zal de bond je aansluiting effectief doorvoeren. Opgelet het is van groot belang om de benodigde gegevens volledig in te vullen. Niet alleen je identiteitsgegevens doch ook je rijksregisternummer zijn absoluut vereist. Zonder dat laatste is aansluiting bij de bond niet mogelijk.

Medische verklaring

Deze verklaring is vereist voor leden die ouder dan 10 jaar zijn. Ook voor leden die jonger dan 10 jaar zijn en aantreden in wedstrijden voor +10-jarigen is zo'n attest nodig. Onderteken dit en bezorg het zo vlug mogelijk aan de club.

De medische verklaring (en de pasfoto) zijn niet alleen nodig opdat je verzekerd zou zijn, doch ook om de bond een spelerslicentie te laten aanmaken. Zonder spelerslicentie kan je niet aantreden in officiële wedstrijden.

Clubuitrusting bestellen

Trooper

 

Aankopen doen online? Ga dan eerst via:

https://www.trooper.be/agoaalst

Zo steun je onze club!

© 2019, website powered by Twizzit.com