Onze club AGO Aalst

Korfbalclub AGO Aalst vzw werd opgericht in 1982. In 1988 werd er een jeugdwerking op poten gezet. De grote boom kwam er in de jaren 90. Nu hebben we jeugdspelers in elke leeftijdscategorie (van 5 jaar tot 18 jaar). AGO Aalst heeft leden uit alle deelgemeenten van Aalst en ver daarbuiten.

Accomodatie

Tijdens de "goed weer" maanden augustus, september, oktober, maart, april en mei trainen en spelen we matchen buiten op het kunstgrasveld van het Sportterrein Beukenhof. Kijk hier voor het adres en de wegwijzer. Tijdens de "slecht weer" maanden november, december, januari en februari trainen en spelen we matchen in sporthal Faluintjes in Moorsel of in sportcomplex Schotte in Erembodegem. Kijk hier voor het adres en de wegwijzer.

Wat heb je nodig

 • Sportieve kledij
 • Aangepast schoeisel: voetbalschoenen (op kunstgras enkel met kunststofnoppen) en zaalschoenen die geen strepen maken voor in de sporthal. Vraag raad aan je trainer!
 • Wedstrijdkledij (shirt, short/rokje, kousen) wordt door AGO ter beschikking gesteld.

 

Richtlijnen clubuitrusting

Indien de uitrusting beschadigd of verloren is, zal de club op kosten van de speler een nieuwe uitrusting aankopen.

 • · De uitrusting die door de club ter beschikking gesteld wordt, blijft eigendom van de club en moet aan het einde van het sportief jaar of bij het verlaten van de club in goede staat teruggegeven worden.

Indien dit gebeurt tijdens het eerste jaar na aankoop van de uitrusting, zal de speler de uitrusting integraal moeten vergoeden. Tijdens het tweede jaar betaalt de speler 2/3 van de kostprijs, tijdens het derde jaar 1/2 en vanaf het vierde jaar 1/3.

Sportongeval

Elk lid van AGO is verzekerd tegen sportongevallen en alle andere mogelijke ongevallen bij clubactiviteiten. Bij een ongeval met dokterstussenkomst moet je het aangifteformulier invullen dat je hier vindt. Je bezorgt het formulier ingevuld en ondertekend hetzij aan de secretaris van de club, hetzij aan je trainer, hetzij aan een ander bestuurslid. Indien het formulier correct is ingevuld zal de secretaris van de club dit zo vlug mogellijk aan de verzekeraar NV Arena bezorgen. NV Arena zal je nadien per brief de ontvangst van de aangifte en het dossiernummer meedelen. Achteraf bezorg je dan de bewijsstukken van de kosten die je gemaakt hebt aan de verzekeraar. Deze zal je kosten dan, binnen de grenzen van de verzekering, terugbetalen op de rekening aangeduid in de aangifte. Nadat je hersteld bent van je blessure vraag je best de toestemming van je arts om je activiteit te hervatten.

Vervoer bij uitwedstrijden

Bij uitwedstrijden vertrekt de ploeg gezamenlijk van op één van de volgende locaties:

 • Parking Van Den Nest Hofstade
 • Pendelparking Kwalestraat Aalst

Wanneer je individueel naar de uitwedstrijd gaat, worden de trainers en groep hiervan op de hoogte gebracht. Aangezien onze club helaas niet over eigen vervoersmiddelen beschikt, wordt er voor de verplaatsing naar uitwedstrijden gerekend op de goede wil van (de ouders van) onze leden om te rijden. Van iedere ouder wordt verwacht dat deze op regelmatige basis meegaat om de kinderen te vervoeren.

Nevenactiviteiten

Er worden regelmatig nevenactiviteiten georganiseerd. Onder andere:

 • Jaarlijke BBQ
 • Jaarlijke taartenslag of koekenverkoop
 • Halloween voor de jeugd op een donker wandelparcours uitgezet door de senioren.
 • Jaarlijks bezoek van Sint-Maarten voor onze kleinsten
 • Jaarlijks schaatsen
 • Jaarlijkse quiz
 • (Trainingsweekend)
 • (Fuif)

 

Afspraken en regels

Algemeen:

 • Alle werk dat binnen AGO Aalst verzet wordt is vrijwilligerswerk dat gebeurt in mensen hun vrije tijd. Gelieve hier respect voor te tonen.
 • Als je ouder wordt, wordt je voorbeeldfunctie steeds belangrijker. Dit geldt ook al voor opgroeiende jeugdleden!
 • Houd het verenigingslokaal proper!
 • Afval hoort thuis in de vuilbak.
 • Alle vrijwillige hulp binnen de club wordt ten zeerste geapprecieerd. Heb je ideeën of wil je ergens mee helpen? Sta op en spreek!
 • Geen achterklap en negatief gemok. Zet je mening om in positieve voorstellen. Bespreek ze met de juiste personen. We zijn geïnteresseerd in je mening!
 • Niet roken in het verenigingslokaal en de kleedkamers.
 • Beleefdheid, respect en sportief gedrag ten opzichte van je medespelers, trainers/coaches, ouders, tegenstanders, scheidsrechters, publiek, sympathisanten en bestuur.
 • Kom op tijd voor vergaderingen en activiteiten.
 • Doe je sportschoenen pas aan in de kleedkamer van de sporthal. Kom naar de training met andere schoenen. Zo blijven je zaalschoenen en de sportvloer proper!

 

Hygiëne:

 • Douchen na elke training en match vanaf de leeftijdsgroep U12.
 • De mensen met kuisdienst letten op de properheid van de kleedkamers en douches.
 • Klop eerst je voetbalschoenen buiten uit voordat je de kleedkamers of kantine binnen gaat.

 

Clubactiviteiten:

 • Van alle leden wordt verwacht dat ze zo veel mogelijk meedoen met activiteiten en evenementen.
 • Van alle leden wordt verwacht dat ze hun bijdrage en inspanning leveren bij activiteiten die geld in het laadje brengen.

 

Sportief:

 • Kom steeds op tijd! Voor de match moeten de korven en de banken nog geplaatst worden
 • Kom zoveel mogelijk trainen.
 • Neem zoveel mogelijk deel aan wedstrijden, tornooien en oefenmatchen. Ook geblesseerd kan je je ploeggenoten komen aanmoedigen. Je speelt in een ploegsport, dus er zijn steeds anderen die op je rekenen.
 • Respecteer de beslissingen van de scheidsrechter.
 • Luister naar je trainer/coach.
 • Breng je trainers zo snel mogelijk op de hoogte van je afwezigheid voor een training of een wedstrijd.
 • Iedereen helpt bij opzetten en opbergen van het materiaal.
 • Draag lange broek en lange mouwen bij een temperatuur onder de 10°C. Bind lange haren samen.
 • Zorg dat je bij elke wedstrijd je training bij hebt. Stilzitten = training aandoen.
 • Heb respect voor al het materiaal en werk actief mee aan de orde in de materiaalbergplaatsen.
 • Problemen en discussies kunnen NA de training/match met de juiste personen op een menselijke manier uitgepraat worden.

 

Voor de ouders:

 • Na een training, wedstrijd of activiteit: kom je kinderen afhalen in de zaal of aan ons clublokaal. Laat je kinderen NIET op zichzelf naar buiten komen en wachten aan de straat of op de parking.
 • Stimuleer bij uw kinderen sportieve toffe prestaties en vrijwilligerswerk binnen AGO Aalst.
 • Geen achterklap en negatief gemok. Zet je mening om in positieve voorstellen. Bespreek ze met de juiste personen.
 • Wees positief langs de zijlijn van de wedstrijd. Denk aan je voorbeeldfunctie.
 • Aanvaard de beslissingen en sportieve raad van de trainer van je kind.
 • Respecteer de beslissingen van de scheidsrechter.
 • Alle vrijwillige hulp binnen de club wordt ten zeerste geapprecieerd. Heb je ideeën of wil je ergens mee helpen? Sta op en spreek!
 • Help mee aan het vervoer van de kinderen bij wedstrijden en activiteiten.