Korfbalclub
AGO AalstPowered by

Nieuwjaarsreceptie 09

Voorzitters Hoekje Volgende >>
Algemene Verg 09

Het klinkt wellicht als een boutade. Maar het dient gezegd: er is weer een jaar voorbij gevlogen.

Iets meer dan een jaar geleden, eind 2007, vierden we nog samen het 25 jarig bestaan. Het is alsof het gisteren was.

Een aantal zaken komen steeds terug. In het voorbije jaar hadden we het sportweekend, interscholentornooi, Wriemeldagen, de Beker van Vlaanderen, de BBQ, IJsschaatsen, St Maartenfeest, initiaties in de scholen, deelname aan de Sportmaand.
In de competitie van zaal en veld is onze seniorploeg vorig seizoen noch gestegen noch gezakt.
Een aantal van onze jeugdleden namen terug deel aan het internationaal tornooi in Engeland.
We hebben op verschillende vlakken aan de toekomst gewerkt:

Een vijftal van onze seniorspelers hebben de opleiding initiator gevolgd.

We zijn reeds goed ingeburgerd in onze nieuwe locatie van 't Hof Texel.

Er valt daar echter nog één en ander te doen om een volwaardige sportinfrastructuur te worden.
Op 9 februari greep er binnen AGO een overleg plaats over ons Jeugdbeleid met de jeugdtrainers, alle senioren, het bestuur, om na te gaan hoe we samen verder de nodige stappen zouden zetten.

Ons nieuw Jeugdbeleid is in nu voege getreden.

Als gevolg hiervan werd begin december 2008 gestart met de Bewegingsschool. Er zijn reeds een twaalftal kinderen; we houden het bewust nog bescheiden; na de examens van deze maand spreken we een nieuwe groep kinderen aan.
Onze club heeft een dossier ingediend in het kader van de verkiezing van de Sportlaureaat - Sportpromotie Club of Organisatie. AGO werd verkozen. Onze jeugdwerking en de samenwerking met de sportverantwoordelijken van de Stad is hier wellicht niet vreemd aan.

Onze club was zeer goed vertegenwoordigd tijdens deze huldiging.

Op initiatief van de Vlaamse regering werd een nieuw subsidiereglement uitgewerkt. Onze stad heeft zich hierin ingeschreven. AGO heeft een uitgebreid subsidiedossier ingediend voor het bekomen van deze subsidies. We hopen over een behoorlijk deel van deze pot te kunnen beschikken en aldus nog beter ons Jeugdbeleid te kunnen realiseren.

Ook op het vlak van communicatie werden en worden initiatieven op poten gezet.

Voor de rekrutering voor de Bewegingsschool werd een nieuwe folder opgesteld; daarnaast werd tevens een nieuwe algemene folder klaar gestoomd; deze kan weldra gebruikt worden in onze promotieacties.

Daarna werd ook een nieuwe infobrochure opgesteld die weldra zal verspreid worden onder de nieuwe leden, zodat de kinderen hun ouders goed op de hoogte zijn van de werking en doelstellingen van onze club.
Onze nieuwe website werd een tweetal maanden geleden opgestart. Onze oude website was aan vernieuwing toe. Nu er de kinderziektes bijna helemaal uit zijn, mag hij gezien worden. Deze website zal zoveel mogelijk gebruikt worden om onze leden, hun ouders, onze supporters te informeren. Tevens zal hij een uithangbord zijn van onze sponsors.

Het bestuur, de trainers en de senioren kunnen reeds inloggen voor specifieke interne informatie. Maar blijkbaar is nog niet iedereen is reeds ingeburgerd. Hier moet aan gewerkt worden.

Door één van onze leden werd een totaal nieuw scoutingprogramma gemaakt. Het werd reeds op meerdere wedstrijden gebruikt, en heeft reeds haar nut bewezen. Het programma werd ook aan het comité topkorfbal van de korfbalbond voorgesteld en zeer goed onthaald.
Het mag gezegd worden dat AGO kwaliteit in huis heeft, en we mogen daar best fier op zijn.
Nieuwe sponsors werden binnen gehaald. Ik wil hier trouwens van de gelegenheid gebruik maken om hen te bedanken, en om de leden of hun ouders te bedanken om hun inspanningen om deze sponsors binnen te halen en de verdere contacten met hen te onderhouden.

We moeten ook toegeven dat niet alles lukt. Sedert meer dan een jaar verschijnt er geen AGO-krantje meer. Dit is ook nu nog een instrument waarmee we tal van mensen kunnen bereiken. Eventuele vrijwilligers mogen zich steeds aanmelden.
Aan zij die aan de zijlijn blijven staan doen we oproep ook actief te worden binnen onze club, om ook verantwoordelijkheden op te nemen binnen onze structuren. Elke hulp is nodig en wordt gewaardeerd.

Willen we verder geraken dan zal de werking van de club nog sterk moeten verbeteren.


Laten we er samen werk van maken.


Dank

Claude De Smet

Voorzitter AGO
Voorzitters Hoekje Volgende >>
Algemene Verg 09