Korfbalclub
AGO AalstPowered by

Nieuwjaar 2010

<< Vorige
Start Zaal 09-10
Voorzitters Hoekje Volgende >>
Algemene Verg 2010

Bij de eeuwwisseling zo’n tien jaar geleden hebben we wellicht nooit gedacht dat we het jaar 2010 zo vlug zouden bereiken. Op de Nieuwjaarsreceptie hadden we toen Betty Dieltjens als hoofdtrainer voor haar eerste jaar, ondertussen is Daniël De Rudder vier jaar hoofdtrainer geweest en nu hebben we reeds het derde jaar Björn Elewaut als hoofdtrainer.
Daaromtrent wil ik u trouwens melden dat in recente besprekingen we samen besloten hebben dat Björn na dit jaar er nog een jaar bij doet bij AGO. De samenwerking met Björn verloopt goed en we wensen het in de toekomst nog beter te doen.
In de voorbije tien jaar ging de kwaliteit van onze trainingen, ook deze van de jeugd, er kwalitatief goed op vooruit en het is de bedoeling er nog verder aan te werken.

Maar niet alles loopt vanzelf. We worden geconfronteerd met een aantal knelpunten.

Begin februari 2008, dit is nu bijna twee jaar geleden, hebben we ons vernieuwd jeugdbeleid goedgekeurd. Eind 2008 werd de bewegingsschool opgericht. Een groot gedeelte van de vooropgestelde doelen geraakten evenwel in de diepvries. Enkele maanden geleden hebben we de draad terug opgenomen. Het Technisch Comité Jeugd draait nu vlot. De jeugdtrainingen worden maandelijks geëvalueerd en bijgeschaafd.

Momenteel zijn er echter te weinig jeugdleden. Vooral bij de de miniemen, pupillen en kadetten is er een tekort aan leden. Er zijn nochtans meerdere promotieacties geweest.
Ik doe daarom bij iedereen een oproep propaganda te maken bij kinderen. Wie folders wil, kan er krijgen om te verspreiden in zijn familie, in zijn vriendenkring of in zijn buurt.

In de loop van de voorbij jaren zijn we noodgedwongen verhuisd naar 't Hof Texel. Deze infrastructuur is verouderd en stelt problemen. We moeten er ons spoedig over beraden welke maatregelen we moeten nemen om daaraan te verhelpen. Wie hieromtrent ideeën heeft mag die gerust melden.

We hebben nog nieuwe krachten nodig. We verwachten van elk lid dat hij zich inzet voor de club. Aan de nieuwe ouders vragen wij er over na te denken hoe zij ook hun steentje kunnen bijdragen. Het zou ons ten zeerste verheugen dat er regelmatig speciale activiteiten zouden worden georganiseerd door en voor de ouders. We wensen de contacten met de ouders te vergroten.

Sedert enkele jaren gaan we met een ruime groep AGO-leden en ouders naar de finales te Herentals of in de Lotto-Arena te Antwerpen.

Het is belangrijk dat onze jeugdleden in onze club hun sport korfbal goed aanleren. Maar de jeugd zoekt in onze club ook sociaal contact. Daarom is het belangrijk dat ze er veel plezier beleven en veel vrienden hebben. Het moet voor hen een plezante boel zijn.

We hebben op verschillende vlakken aan de toekomst gewerkt:

Onze club heeft ondertussen bij de stad en bij de korfbalbond een dossier ingediend. Door de inzet van onze gekwalificeerde groep van trainers en andere vrijwilligers liggen onze dossiers in de bovenste lade. Door de ontvangen subsidies kunnen we in opleiding en allerlei materiaal investeren.

In het kader van de subsidiedossiers hebben we ook een groeiplan opgesteld. We hebben er de acties in opgenomen waar we in de komende maanden en jaren zullen aan werken.

Meerdere van onze seniorspelers hebben ondertussen de opleiding initiator gevolgd.

Onze bewegingschool bestaat nu meer dan één jaar. We hebben dit jaar een tiental kinderen. Het enthousiasme van Fanny is blijkbaar aanstekelijk. We stellen vast dat ook daar ouders gemotiveerd zijn om mee te helpen. Het AGO-bestuur wil in materiaal investeren voor de bewegingsschool zodat we de kinderen heel wat zouden kunnen bieden.

Ook op het vlak van communicatie werden en worden initiatieven op poten gezet.

Voor de rekrutering voor de Bewegingsschool werd een nieuwe folder opgesteld. Daarnaast werd tevens een nieuwe algemene folder klaar gestoomd. Deze worden nu gebruikt in onze promotieacties.

Onze nieuwe infobrochure is zo goed als af en zal weldra verspreid worden onder de jeugdleden, zodat en de kinderen en hun ouders goed op de hoogte zijn van de werking en doelstellingen van onze club.

Onze nieuwe website bestaat nu iets meer dan een jaar. Hij mag gezien worden. Deze website wordt zoveel mogelijk gebruikt om onze leden, hun ouders en onze supporters te informeren. Tevens is hij een uithangbord van onze sponsors.

Tot slot.

In 2009 hebben twee jonge leden, Ineke en Pieter, zich kandidaat gesteld voor het bestuur. Het was lang geleden dat we het bestuur konden uitbreiden. Het was absoluut noodzakelijk. Ik ben fier op het verjongde bestuur.

Laten we er samen werk van maken.

Dank u voor uw aandacht.

Claude De Smet
Voorzitter AGO Aalst
<< Vorige
Start Zaal 09-10
Voorzitters Hoekje Volgende >>
Algemene Verg 2010