Korfbalclub
AGO AalstPowered by

Ontstaansgeschiedenis

In 1985 groeide het idee bij het toenmalige bestuur van AGO om ook in Aalst een korfbaltornooi in te richten.
Marc De Mil en Jan De Roeck inspireerden zich op het toen bestaande "vierhoekstornooi" Beker van Limburg. Dit zaalkorfbaltornooi werd in Limburg georganiseerd onder impuls van korfbalclub Initia Hasselt. Gezien de korfbalvlam in Limburg doofde verdween ook dit tornooi.
Ago Aalst zag het niet zo direct zitten om een veldkorfbaltornooi in te richten, temeer daar het niet over een eigen terrein en kantine beschikte.
In 1986 werd gestart met een try-out zaalkorfbaltornooi voor gewestelijke ploegen. Daar de meimaand in de Stad Aalst de sportmaand is, werd dit tornooi eind mei, na de veldcompetitie georganiseerd.
Dit viel zodanig mee, dat we het jaar daarop (1987) van start gingen met onze 1ste Beker van Vlaanderen-zaalkorfbal. Het tornooi vond gespreid over twee dagen plaats (zaterdag en zondag).
Van bondswege zette men destijds grote ogen op toen bleek dat een kleine club in het verre Oost-Vlaanderen de organisatie van een zaaltornooi financieel rond kreeg.
Enkele edities gingen voorbij en de ervaring leerde dat eind mei niet meer het geschikte moment was voor een zaaltornooi.
Het ideale tijdstip zou net voor de aanvang van de zaalcompetitie zijn. Contacten werden gelegd met het bondstbestuur en de Dhr. Fred Junes stelde alles in het werk om een vrij weekend te creëren net voor de zaalcompetitie. Vandaar dat er in 1990 twee edities doorgingen, in mei en november 1990.
Tevens had het tornooi nog slechts op één wedstrijddag plaats. De formule sloeg aan en alle Oostvlaamse ploegen schreven in.
Evenwel leverde de veldcompetitie af en toe problemen op omdat er inhaalwedstrijden geprogrammeerd werden op de "vrije zondag" waarop het tornooi zou doorgaan.
Pas toen de Beker van Antwerpen-zaalkorfbal van start ging, werd het weekend van het tornooi wat meer beschermd.
De "zaak Sparta Ranst" alsook de herstructurering van de veldcompetitie (door het slechte weer onbespeelbare terreinen) leverde echter alweer programmatieproblemen op.
Gelukkig wild=len de meeste Oostvlaamse clubs kost wat kost deelnemen zodat we steeds een mooi voorbereidingstornooi op de komende zaalcompetitie kunnen aanbieden.
Gezien het belang van deze voorbereidingswedstrijden werd in 1993 beslist om voortaan het tornooi in 2 zalen te laten doorgaan, zodat er volwaardige wedstrijden kunnen gespeeld worden (zaal Ten Rozen in Aalst en zaal Faluintjes te Moorsel).
De finalewedstrijden worden in de namiddag betwist in de sporthal Faluintjes te Aalst-Moorsel, met als inzet de "BEKER VAN VLAANDEREN ZAALKORFBAL".
Wie driemaal de beker wint binnen een tijdspanne van 5 jaar mag deze prestigieuse wisselbeker definitief behouden. Korfbalclub Appels kon de beker reeds driemaal definitief bemachtigen.

De scheidsrechters die de wedstrijden leiden komen bij voorkeur uit Oost-Vlaanderen. Dankzij hun jaarlijkse toezegging kan het tornooi steeds doorgaan.

Ondertussen geniet het tornooi reeds veel belangstelling:
- De Regionale TV zendt het tornooi uit in haar maandagse "Sportshow".
- Aankondiging van het tornooi op VRT2-Oost-Vlaanderen en rechtstreekse aankondiging van de winnaar.
- Berichten en verslagen in de nationale en regionale pers.
- Medewerking van verschillende vrije radio's.

Het tornooi vindt telkens plaats met de steun van de Stedelijke Sportdienst van de Stad Aalst en van talrijke sponsors en wordt telkens tot een goed einde gebracht door de tomeloze inzet van de eigen clubleden.
De aanwezigheid van prominenten, de voorzitter en beheerders van de Koninklijke Belgische Korfbalbond den de Schepen van Sport van de Stad Aalst maken het geheel telkens nog wat kleurrijker.

In 2003 werd op zaterdag voor de eerste maal, met succes, een Beker van Vlaanderen voor kadetten en scholieren georganiseerd. Het is de bedoeling om ook dat tornooi tot een vaste waarde te laten uitgroeien