Korfbalclub
AGO AalstPowered by

Nieuwjaar 2012

<< Vorige
Start Zaal 11-12
Voorzitters Hoekje Volgende >>
Algemene Verg 2012

Nieuwjaarsreceptie 21-01-2012

Geachte Genodigden

We hebben vandaag een mooie korfbaldag gehad. In het begin van de namiddag greep de Wriemel plaats. Er waren 66 kinderen van 10 verschillende clubs aanwezig. Daarna greep de wedstrijd plaats van de rekreanten, daarna de kadetten en de scholieren. Deze avond grepen de wedstrijden plaats van de kern en de reserven.

Van harte welkom op onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie.

Weer is een jaar verlopen. Het was wel een bewogen jaar.

Begin 2011 werd gestart met de werken voor de aanleg van kunstgrasvelden in het Beukenhof. We waren er zeer blij mee. Het heeft enkele maanden geduurd, maar het was tijdig af. In de maand augustus moest nog een berging gebouwd worden, maar ook dit was klaar zoals gepland.
AGO kon tijdig verhuizen en het seizoen kon begin augustus starten met een oefentornooi waar verschillende ploegen aan deel namen.
Begin september werden de sportvelden officieel ingehuldigd. Talrijke verantwoordelijken van de stad en van de korfbalbond wilden samen met ons deze inhuldiging bijwonen.
Er waren wat kinderziekten, maar deze zijn vrij vlug opgelost. Er zijn momenteel nog te weinig kleedkamers en douches voor grotere activiteiten. Maar de werken voor de verdubbeling van de kleedkamers en douches starten eerstdaags.
Door een aantal promotieacties werden sedert de start van het nieuwe seizoen reeds 25 nieuwe leden aangesloten, en er komen er nog steeds bij, vooral bij de jeugd. Begin van het seizoen was er een duidelijk te kort aan meisjes. Dit is reeds veel verbeterd, maar dit verdient nog verder onze aandacht.

Nieuwe leden is uiteraard ons doel, maar dit brengt ook meer verantwoordelijkheden met zich mee. Bij de overgang van veld naar zaal, eind oktober vorig jaar, waren er veel, heel veel leden in de zaal. Het was er druk, soms te druk. We gaan er samen moeten uitgeraken, en samen zoeken naar een oplossing voor het tekort aan zaaluren. We dreigen anders teleurgestelde kinderen, teleurgestelde ouders, teleurgestelde leden in het algemeen, te hebben.

Deze week ontvingen we nog een bericht van een ex-lid. Zij heeft ondertussen een gezin gesticht. En nu wil ze terug komen korfballen. Ze wordt dertig, de trainingen van de kern zijn nogal veeleisend, en de leeftijdskloof met de rekreanten is nogal groot. Maar toch. We hebbben de laatste periode verschillende twintigers die willen korfballen, op eerder rekreatief vlak. We gaan hier een oplossing vinden. Een reden te meer om aan een andere oplossing te zoeken voor de zaaluren.
Tegen 2014 zal de stad over een nieuwe multifunctionele sportzaal beschikken, en zal er meer ruimte zijn voor het geheel van de Aalsterse sportclubs. Maar we kunnen niet zolang wachten.

Op 09 juni 2012 zal AGO een Out-door rekreantentornooi organiseren. Jaarlijks komen daar tot 30 ploegen op af. De verantwoordelijken van de AGO-rekreanten hadden daartoe een stevig dossier ingediend bij de bond. Ondertussen hebben ze ook een scampi-weekend georganiseerd. Proficiat aan de rekreanten.

Sedert begin van dit seizoen heeft de kern een nieuwe trainer Steve De Jonghe. Hij is een gewezen International en heeft verschillende jaren ervaring als trainer. De trainer en de spelers hebben nu ruim de tijd gehad om mekaar te leren kennen. Ik kan u mededelen dat we samen beslist hebben dat Steve volgend seizoen verder bij AGO blijft.Wij hopen dat hij AGO verder zal kunnen versterken.

In de voorbij jaren werden in onze club op verscheidene vlakken de kiemen gelegd voor een betere toekomst, zoals door de overheid gestimuleerd wordt trouwens. Mede daardoor heeft AGO degelijke subsidiedossiers kunnen indienen waardoor we een goed deel van de subsidies hebben kunnen binnenrijfen. Onze financiële middelen zien er beter uit dan enkele jaren terug.
AGO heeft nu een nieuw sponsordossier klaar. En ja, we kunnen sponsors best gebruiken. AGO kan ook een middel zijn voor de sponsors om hun diensten of producten te laten kennen.
AGO beschikt nu over een ruim aantal medewerkers. We staan steeds open voor nieuwe medewerkers.

AGO-Aalst bestaat weldra dertig jaar. We hebben daarover reeds beraadslaagd. Meerdere voorstellen werden naar voor gebracht, maar wellicht zijn er vooral jonge leden met nieuwe verfrissende ideëen om het dertigjarig bestaan te vieren.

We moeten van deze gelegenheid gebruik maken om de evolutie die AGO doorgemaakt heeft te overlopen, te evalueren. Maar tevens moeten we samen nagaan welke toekomst we willen. Waar willen we naartoe? Welke soort club willen we? Wie is bereid hier zijn of haar steentje bij te dragen? Zonder jeugdleden en hun ouders, en zonder volwassen leden die zich inzetten kan een club zoals AGO niet bestaan.

We moeten dus samen ons groeiplan verder uitwerken.

We hopen u allen op de activiteiten van het 30-jarig bestaan van AGO te ontmoeten.

Binnen veertien dagen grijpt voor de derde maal onze Bowlingavond plaats. Wie vanavond nog inschrijft kan nog deel nemen.

Dank u voor uw aandacht.

Claude De Smet
Voorzitter Korfbalclub AGO Aalst
<< Vorige
Start Zaal 11-12
Voorzitters Hoekje Volgende >>
Algemene Verg 2012