Korfbalclub
AGO AalstPowered by

Algemene Verg 2011

<< Vorige
Lente 2011
Voorzitters Hoekje Volgende >>
Start Zaal 11-12

Algemene vergadering AGO (30/04/2011)

Goede morgen

Naar jaarlijkse gewoonte grijpt vandaag onze Algemene Vergadering plaats. In onze groep leden van deze vergadering zetelen een aantal, wat ik zou noemen, oude ratten in het vak. Voor sommige is dit nog vrij nieuw. Aan de nieuwe leden wil ik herhalen dat ze zonder schroom vragen dienen te stellen indien er bepaalde zaken voor hen onduidelijk zijn.
We hebben vandaag een drukke dag. Deze morgen deze vergadering, deze namiddag nemen de recreanten deel aan een tornooi, en deze avond grijpt de 3e Grote AGO-kwis plaats waar ook tal van onze leden zullen aan deelnemen.
Vorig jaar grepen de jaarlijks terugkerende acties en activiteiten plaats zoals de trainingen, de competities, initiaties, promotienamiddagen, de taartenslag, de BBQ. Daarnaast werd vorig jaar een aantal nieuwe initiatieven voor het eerst geëvalueerd.
Voor onze club ging dit toen over:
- De bewegingsschool
- De onthaalbrochure van de jeugd
- Onze nieuwe website
- Het nauwkeurig omschrijven van de werking van onze werkgroepen
- De opstart van het TCJ
- Het indienen van dossiers voor het bekomen van subsidies vanwege de stad enerzijds, en van de KBKB anderszijds
- Het Groeiplan
- De volledige inventaris van onze goederen

Deze nieuwe initiatieven werden in 2010 met succes voortgezet.

In 2010 werd ook gezorgd voor:
- De aanschaf van T-shirts, sweaters, trainingen en regenpakken
- Een complete wedstrijduitrusting voor de kern.

Op de vorige Algemene Vergadering werd ook gesteld dat in de toekomst veel aandacht zou moeten gaan naar:
- Onze huisvesting > cantine en douches
- Een hulptrainer en een hoofdtrainer
- Het bepalen van een financieel plan voor de verdere toekomst

Daardoor werden onze contacten met het Stadsbestuur noodzakelijkerwijze intensiever. De dossiers voor de aanleg van korfbalkunstgrasvelden werden goedgekeurd, en werd begin maart van dit jaar gestart met de werken. Het kunstgras ligt er reeds. Eerstdaags wordt begonnen met de belijningen van de korfbalterreinen. We gaan onze aandacht nu moeten leggen op de verschillende aspecten die verband houden met de verhuis en de dagelijkse werking van onze club in het Beukenhof. Dit gaat ondermeer omtrent de berging van onze eigen materialen, de opvang van de leden en de ouders van de jeugdleden tijdens de trainingen en de wedstrijden.
Begin juni komt er zeker nog een officiële huldiging. Daarnaast zal AGO wellicht nog in 2011, maar zeker in 2012 een groots tornooi organiseren. Niet vergeten dat deze site de enige is in Vlaanderen waar vier kunstgraskorfbalvelden aangelegd zijn.

In 2010 startte het vierde jaar van samenwerking met onze hoofdtrainer Bjorn Elewaut. We zijn dan ook in 2010 begonnen met de zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer. We hebben deze gevonden in de persoon van Steve De Jonghe. Steve heeft een belangrijke internationale loopbaan achter de rug. Begin augustus is het zover. Opdat we samen deze start zouden kunnen voorbereiden greep vorige woensdag een vergadering plaats met alle betrokken spelers.

De verschillende subsidiedossiers werden opnieuw met succes ingediend door de uitgebreide reeks van acties en activiteiten van onze club. Deze subsidies lieten toe onze reserven weer op te bouwen. Het was trouwens hoog tijd.

We kunnen verder de uitbouw van onze vereniging verzekeren door het nodige enthousiasme aan de dag te leggen, door samen onze vooropgestelde doelen steeds voor ogen te hebben. Maar we moeten ook alert zijn om niet in overdrive te geraken zodat er leden, mede door ontmoediging, zouden afhaken.

We weten allen dat er nog problemen moeten opgelost worden. Hierbij denken we vooral aan het onevenwicht tussen het aantal meisjes en jongens in de jeugdreeksen, en aan het tekort aan dames bij de kern. In de maanden augustus en september zullen we enkele promotieacties opstarten om te trachten daaraan te verhelpen.

De Jeugdploegen, de kern en de recreanten hebben een nieuw elan. We rekenen er op dat dit verder kan gezet worden.

Het volgende sportjaar zal er één zijn met vele nieuwe uitdagingen en nieuwe kansen. We moeten die kansen grijpen.

Claude De Smet
Voorzitter AGO
<< Vorige
Lente 2011
Voorzitters Hoekje Volgende >>
Start Zaal 11-12